İyi Bir İnşaatın Temeli Nasıl Olmalı?

Bir yapının sağlam ve dayanıklı olmasının ilk şartı temelinin çok iyi planlanarak atılmasıdır. Temel atmadaki herhangi bir aksaklık yapının ömrünü ve kullanışlığını azaltacaktır. 
Temel atımının ilk aşaması zemin etüdür. Arazinin yapısının inşaata uygunluğun test edilmesi gerekir. Eriyik kayaçlardan oluşan araziler, bataklık hüviyetine sahip araziler ya da çökme tehlikesi altındaki arazilerde inşaat yapılması uygun değildir.

Zeminin yapısının inşaat yapmaya uygun olduğu tespit edildikten sonra kazı işlemine geçilir. Kazı kotu belirlenip derinlik istenilen seviyeye getirilir. Zemin sıkıştırılarak ya da dolgu malzemesi eklenerek tesviye edilir. Taşıyıcı kolonların geçeceği yerlere kalıp çakılır. İnşa edilecek yapının ağırlığı bu kolonlar üzerinden zemine yayılacağından, kolonların iyi planlanarak inşa edilmesi gerekir. Daha sonra kalan boşluklar taş ya da diğer dolgu malzemeleriyle doldurulmalıdır. Yapılan dolgunun üzerine binecek yükü taşıyacak şekilde olması önemlidir. Bu noktada altyapı tedariği yapılıp temelin içerisinden geçirilmelidir. Sonrasında aşırı sıcak, nem ve rüzgar olmayan bir havada beton dökülmelidir. Hava şartlarına uyulmadığında, betonun çatlamasına sebebiyet verilebilir. Beton kurumadan düzleştirilmelidir ve kot farkları oluşmaması için bu işlem su terazisiyle yapılmalıdır. Drenaj sistemi kurulduktan sonra, çift katlı temel yalıtımı yapılmalıdır.

Daha sonra çeşitli donatılarla temel güçlendirilir. Son olarak beton kuruduktan sonra ara ara sulanmalıdır. Bu işlem çatlamaya karşı alınacak bir önlemdir.