İnşaatta Kullanılan Yapı Malzemeleri Nelerdir?

İyi bir yapı için hiç kuşkusuz kullanılan yapı malzemeleri çok önemlidir. Bunlar belirlenirken; yapının hangi amaçla kullanılacağı, malzemenin kalitesi, boyutu, sayısı ve fiyatı seçim yapılmasını etkileyen değişkenlerdir.

Malzeme seçilirken, Bayındırlık Bakanlığı Genel Teknik Şartnamesine bağlı kalınarak seçim yapılması çok önemlidir. Olası iş güvenliği kazalarını önlemek ve insan sağlığını korumak adına gereklidir. 

Ülkemizde kullanılan temel yapı malzemeleri;

Demir: Çelik: Binaların sağlamlığını artırmak için beton içerisine konulur.
Çimento: İnşaat sektöründe en çok kullanılan malzemelerin başında gelir. Su ile birleşerek sertleşme özelliği gösterir.
Alçı: Alçı taşının toz hale getirilmesidir. Yapıların içerisine uygulanır. 
Kireç: Su ile karıştırıldığında sertleşen, mikrop oluşumunu engelleyen bir maddedir. 
Cam: Silisli kumun eritilmesiyle edilen saydam ve kolay kırılan bir maddedir.
Gaz Beton: Basınçlı hava gözeneklerine sahip olduğu için hafiftir. Birçok alanda kullanılır.
Hazır Beton: Agrega, çimento ve suyun karıştırılması ile elde edilir. Uzun ömürlüdür.
Tuğla ve Kiremit: Duvar inşaatında ve çatı yapımında kullanılırlar.
Yalıtım Malzemeleri: Isı yalıtımı, su yalıtımı, ses yalıtımı, çatı yalıtımı için EPS, XPS camyünü ve taşyünü kullanılır.